Yağlama sistemi

Yağlamanın Gereği ve Önemi:Bir parçanın yüzeyi ne kadar hassas işlenirse işlensin, işlenen yüzeye bir büyüteç ile bakıldığında girinti ve çıkıntılar (pürüzler)görülür.Birbirine temas ederek hareket eden parçaların yüzeylerinde bulunan pürüzler, hareketi zorlaştırır.Harekete karşı zorlanma olayına sürtünme denir.Sürtünme sonucu parçalar hem ısınır ve  hem de aşınır.Parçaların ısınması genleşmesine ve mekanik dayanımının azalmasına sebep olur.Birbirine temas ederek çalışan parçalar,yağlandıkları zaman sürtünen yüzeyler arasında yağ filmi meydana gelir.Yağ, parça yüzeyinde bulunan pürüzlerin arasına dolarak sürtünmeyi en aza indirir.Sürtünme en aza inince de aşınma ve ısınma da en aza iner.
Motorlarda Yağlama Çeşitleri
Çarpmalı Yağlama:Çarpmalı yağlama ile yağlanan motorlarda piston kolu kepinde yağ kepçesi bulunur.Piston alt ölü noktaya indiğinde yağ kepçesi, karterdeki yağa dalarak yağı blok içinde savurur. Savrulan yağ, ana ve kol yatakların,silindiri ve diğer parçaları yağlar.Bazı küçük iki zamanlı motorların yağlanması bu şekilde sağlanır.
 
Pompalı ve Çarpmalı Yağlama:
Çarpmalı yağlama:Pompalı ve çarpmalı yağlama, çarpma yağlama gibidir. Tek farkı piston
kolu kepinin yağı karterden değil de küçük bir yağ pompasının yağ doldurduğu çanaklardan alarak savurmasıdır.
 
 
Basınçlı Yağlama:Basınçlı yağlama sisteminde, yağ pompası kam milinden hareket alarak çalışır.Yağ pompası, karterden yağı emerek krank mili ana ve kol muylu yataklarına, külbütörlere, kam mili yataklarına,  zaman ayar dişlilerine, belirli basınçta göndererek yağlanmalarım sağlar.
Tam Basınçlı Yağlama Sistemi:Tam basınçlı yağlama sistemi, basınçlı yağlama sisteminden tek farkla aynıdır. Farkı, piston pimi kol burcunun, basınçlı yağ ile yağlanmasıdır. Krank milinde kol muylusunu yağlayan yağ, piston kolunda bulunan yağ deliğinden geçerek kol burcunu da yağlar.
 
Benzine Karıştırılarak Yapılan Yağlama:îki zamanlı, karterden süpürmeli motorların yağlanmasında kullanılır. Benzinin içinde eriyen yağ, benzin hava karışımı ile birlikte kartere alınır.Karışımın temas ettiği parçalar üzerinde yağ yapışır kalır.Benzin sıcak ortamda buharlaşarak uzaklaşır. Krank mili, piston kolu,yataklar, silindirler bu şekilde yağlanır. Bir miktar yağ da karışımla birlikte yanarak ziyan olur. Bu şekilde yapılan yağlama, parçaların yağlanması için yeterli değildir.
Motor Yağları:Ham petrolden elde edilen yağlara madeni yağ veya makine yağı denir.
Bu tür yağlar motorun çalışma şartlarına uygun değildir. Motor yağlarından istenilen özellikler, madeni yağ içine karıştırılan katkı maddeleriyle elde edilir. Katkı maddelerinin yağa kazandırdığı özellikler şunlardır.
a) Motor yağının, düşük sıcaklıklarda çok fazla kalınlaşmasını önleyerek soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar.
b) Motor yağının yüksek sıcaklıklarda yağlama özelliğinin kaybolmamasını sağlar. Böylece piston, segman, supap gibi çok sıcak çalışan parçalar üzerinde oluşan artık maddeler (kurum, yağlı kurum) en aza iner.
c) îş zamanında yanma sonucu oluşan su, kül, karbon ve diğer kimyasal maddelerin yağın içinde asit meydana getirmesini önleyerek motor parçalarının uzun ömürlü elmasım sağlar.
d) Motor yağının köpürmesin! önleyerek yağlamanın kalitesini  iyileştirir.
Motor Yağının Görevleri:
a) Sürtünmeyi en aza indirir.Birbirine temas halinde çalışan parçaların arasında yağ filmi meydana getirerek, sürtünmeden doğan aşınmayı ve sıcaklığı en aza indirir.
b) Motor kompresyonunun düşmesini  önler.Segmanları n silindir yüzeyinden sıyırdığı yağ, segman ile yuvası arasına dolarak kompresyon kaçağına karşı sıvı conta gibi görev yapar.•  Kompresyonun piston, segman, silindir arasından kartere kaçması en aza indirilir.
c) Motor parçalarının soğumasına yardımcı olur.Karterdeki yağ, motor parçalarından daha soğuktur. Yağlama sırasında parçaların üzerinden aldığı sıcaklığı kartere getirerek  parçaları az da olsa soğutur.
d) Motor parçalarım temizler.Motor yağı, yağladığı parçalar üzerinde aşınmadan dolayı meydana gelen talaşları ve yanma sonucu oluşan kurumları bünyesinde toplayarak kartere getirir. Böylece motor parçalarının devamlı temiz kalmasını sağlar.
Vizkosite ve Motor Yağları:Vizkosite, yağların akıcılığa karşı direncini belirten bir terimdir. Bütün motor yağları S.A.E seri numarasıyla sınıflandırılır. S.A.E rumuzu Birleşik Amerika Devletleri'nde motorlu araçlar mühendisleri birliğinin (Society ofAutomotive Enginers) baş harflerim ifade eder. Motor yağlarının S.A.E standardı bu birlik tarafından düzenlenmiştir.S.A.E numarası küçük olan yağlar daha ince ve akıcı olur. S.A.E numarası büyük olan yağlar daha kalın ve az akıcı olur. örnek olarak S.A.E 10 numaralı yağ, S.A.E 30 numaralı yağdan daha ince ve akıcıdır. Motor yağları, benzinli ve dizel motorları için ayrı özellikte imal edilir. Benzinli motorlarda; SA, SB, SC, SD gibj  S    harfi ile başlayan yağlar  kullanılır. Dizel motorlarında; CA, CB, CC, CD gibi C harfi ile başlayan yağlar kullanılır.
Gerek benzin, gerek dizel motor yağları; yazlık, kışlık ve birleşik yağlar (dört mevsim yağları) olmak üzere üç çeşittir.
a) Yazlık Yağlar:S.A.E10,  S.A.E20,  S.A.E30, S.A.E40, S.A.E50 numaralı yağlardır.
b) Kışlık Yağlar:S.A.E5W,  S.A.E10W,   S.A.E20 W gibi yağlardır. W harfi yağın kışlık olduğunu belirler, îngilizcede kış (winter) kelimesinin baş harfidir.
c) Birleşik Yağlar (Dört Mevsim Yağları):Bu tip yağlar her evsimde kullanılır. Yazın yazlık yağ kışın kışlık yağ özelliğini gösterir. Ancak hiçbir zaman ne yazlık yağın ne de kışlık yağın tam
olarak yerini tutamaz. Bunlar, S.A.E 10W - 30 ,   S.A.E 20W - 40 ,   S.A.E 20W – 50  gibi yağlardır.   Örneğin; S.A.E 10W-3 O numaralı yağ, kış mevsiminde S.A.E 10W numaralı yağ, yaz mevsiminde S.A.E30 numaralı yağ yerine kullanılır.
Motor Yağının Bozulma Sebepleri:Motor yağının bozulma sebebini iki maddede açıklayalım.
a) Yağın Kimyasal Olarak Bozulması:Motor yağı, motor çalıştığında sıcaklığı çok yükselir. Yağın içindeki mineraller, yüksek sıcaklıklarda hava içindeki oksijenle birleşerek oksitlenir.
Ayrıca iş zamanında yanma sonucu oluşan diğer kimyasal maddeler, yağla birleşerek organik asitler meydana getirir.Oksitlenme ve asit etkisiyle motor yağı özelliğini kaybederek parçaların
üzerinde aşınma, oksitlenme ve sakızlaşma (reçine) meydana getirir. Sakızlaşma, segmanların ve supapların yuvasında sıkışıp kalmasına sebep olur.
Yağın Fiziksel Olarak Bozulması:Emme zamanında silindire giren havanın içindeki tozlar, yanma sonu meydana gelen kurumlar ve diğer arak maddeler, parçaların aşınmasından doğan talaşlar, kartere kaçan gazların içindeki benzin veya mazot yağın kirlenmesine ve özelliğinin bozulmasına sebep olur. Gerçi yağ filtresi, yağın içindeki parçacıkların bir kısmım temizlese bile zaman içinde yeterli olamaz.. îşte, yukarıda ana hatlarıyla açıklanan sebeplerden dolayı motor yağı
bozulur. Bu nedenle araç katalogunda tavsiye edilen sürelerde motor yağının yenilenmesi gerekir.
Motora Uygun Yağın Seçilmesi:Her motora uygun olan yağ araç katalogunda belirtilir. Bunun dışında, kullanacağımız yağa kendimiz karar vereceksek üç hususu göz önüne alarak seçimimizi yaparız. Bunlar:
a-Motorun Teknik Özellikleri:
- Yüksek devirli ve yeni motorlarda yağ boşluğu az olduğu için S.A.E numarası düşük olan yağ kullanılır.
- Orta devirli motorlarda ve kullanılma ömrünü ortalamış motorlarda yağ boşluğu biraz fazla olacağı için S.A.E numarası ortalarda olan yağ kullanılır.
- Düşük devirli motorlarda ve yağ boşluğu çoğalmış motorlarda S.A.E numarası biraz daha yüksek tutulur.
b- Motorun Çalışma şartları:Benzini! Motorlar için
- SA servis tipi yağlar, katısız yağdır. Hafif yük altında çalışan benzin ve
dizel motorlarında kullanılır.
- SB servis tipi yağlar, içinde paslanmayı önleyici kauçuk maddesi bulunur.
Hafif yük altında çalışan benzin motorları için kullanılır.
- SC servis tipi yağlar, düşük ve yüksek sıcaklıklarda çalışmaya uygun,
açınmaya, paslanmaya karşı özellikleri olan yağdır.
- SD servis tipi yağlar, 1968 yılı motor teknolojisine uygun olarak üretilmiştir ve benzinli motorlarda kullanılır. Ayrıca SB, SC servis tipi yağların tavsiye edildiği her yerde kullanılır.
- SE servis tipi yağlar, 1972 yılındaki motor teknolojisine uygun olarak üretilmiştir. Benzinli motorlarda kullanılır. Ayrıca SC ve SD servis yağlarının kullanıldığı her yerde rahatlıkla kullanılır.
- SF servis tipi yağlar, 1980 motor teknolojisine uygun olarak hazırlanmıştır. Benzinli motorlarda kullanılır.
- SG servis tipi yağlar: 1988 motor teknolojisine uygun olarak hazırlanmıştır. Benzinli motorlarda kullanılır. Mevcut en üstün yağdır.
Dizel Motorları için
- CA servis tipi yağlar, kükürdü az ve iyi kalite mazot ile çalışan dizel motorları ile hafif hizmet yapan benzinli motorlarda kullanılır.
- CB servis tipi yağlar, orta yükte ve bol kükürtlü ve düşük kaliteli mazot ile çalışan dizel motorlarında kullanılır. Hafif hizmet gören benzinli motorlara da konulabilir.
- CC servis tipi yağlar, orta ve ağır yükte çalışan düşük süperşaj (blower) motorlarda veya türbo dizel motorlarında ve ağır yükte çalışan benzinli motorlarda kullanılır.
- CD servis tipi yağlar, yüksek hız ve yüksek verimli çalışan süperşaij ve turbo dizel motor yağıdır.
c) Aracın Çalışma Ortamının  Hava Sıcaklığına Göre
Yağ Numarası               Hava sıcaklığı C derece
S.A.E  5W - 20 .........            - 8 ile - 30      arasında
S.A.E  5W - 30 .........            - 30 ile            16       arasında
S.A.E  10W .............             - 18 ile            16       arasında
S.A.E  10W - 30 .........         - 18 ile            40       arasında
S.A.E  10W - 40 .........         - 18 ile            40       arasında
S.A.E  20W - 20 .........         - 8 ile  40       arasında
S.A.E  20W - 40 .........         - 8 ile  40       arasında
S.A.E  20W - 50 .........         - 8 ile  40       arasında
S.A.E  3'0 .............               5 ile     40       arasında
Motor Yağının Seviye Kontrolü
- Araç düz bir zemine alınır.Motor çalışıyor ise durdurulur. Motor çalışmıyor ise 30 saniye kadar çalıştırılır ve durdurulur. Kısa bir süre beklenir.
- Yağ çubuğu çıkartılıp, temiz bir bez ile silinir. Silme işlemi üstüpü gibi toz bırakıcı maddelerle yapılmaz. Yağ çubuğu tekrar yerine takılır ve çıkartılır.
-Yağ çubuğuna yapışan yağ seviyesi kontrol edilir. Yağ seviyesi, çubuk üzerinde bulunan iki işaret arsında olmalıdır. Yağ seviyesi düşük ise, daha önce motora konulan yağ ile tamamlanır, fazla ise normal seviyeye inene kadar boşaltılır.
Motor Yağının Değiştirilmesi:- Motor yağı katalogda tavsiye edilen sürede değiştirilir. (Bu süre binek arabaları için 3 ila 5 bin km arasındadır.)
- Motor sıcak ise biraz soğuması beklenir. Soğuk ise motor ılınana kadar çalıştırılır ve durdurulur.
- Karter boşaltma tapası sökülerek, eski yağ temiz bir küvete alınır.Motor içindeki yağın süzülmesi için bir süre beklenir.
- Filtre değişecek ise eski filtre sökülür. Yeni filtrenin lastik contası yağlandıktan sonra yerine takılıp elle  sıkılır.
- Karter tapasına yeni conta takılarak yerine elle birkaç tur vira edildikten sonra anahtarla yeterince sıkılır.
- Motora yeterince yağ konur. Motor çalıştırılır. Karter tapasından ve filtre contasından yağ sızıp sızmadığı kontrol edilir.
Yağlama Sisteminin Görevi
Yağlama sisteminin görevi, karterdeki yağı belirli bir basınçla motor içinde
yağlanması gerekli yerlere gönderir.
 
Yağlama sistemi
Ana Parçaları
Karter:Karter, motor yağma depoluk  yapar, yağın soğumasına yardımcı olur ve
motorun alt tarafını kapatarak toz, toprak ve benzeri yabancı maddelerin motorun içine girmesini önler.
Yağ Süzgeci:Yağ süzgeci, kerterdeki yağın içinde bulunan büyük pislikleri süzer.
Yağ Pompası:Yağ pompası, yağı karterden emerek belirli basınç altında yağ filtresine ve ana yağ kanallarına basar. Motorlarda dişli tip, paletli tip, rotorlu tip olmak üzere üç çeşit yağ pompası bulunur.
Dişli Tip Yağ Pompası:Pompa içinde birbiriyle kavraşmış iki dişli bulunur.Dişlilerden birisi döndüren, diğeri dönen dişlidir.Döndüren dişli hareketin! bazı motorlarda kam milinden, bazı motorlarda krank milinden alır.Dişliler döndüğünde giriş kanalından gelen ve diş boşluklarına dolan yağ çıkış kanatma taşınır. Taşınan yağın miktarı dişlilerin dönme hızına ve yağ kalınlığına bağlıdır.
 
 
Motor yağı soğuk iken veya motor devri yükseldikçe dişlilerin taşıdığı yağ, gereğinden çok fazla olur.Yağ basıncının belirli bir değerden daha fazla yükselmesin! önlemek için çıkış kanalına yağ basınç ayar supabı konur.Basınç ayar supabı pompa gövdesinde veya ana yağ kanalı üzerinde olabilir.Pompa yağ çıkış basıncı,basınç ayar supap yayının basıncını  yenecek kadar yükseldiğinde supabı açarak geri dönüş yapar.
b) Paletli tip Yağ Pompası:Paletli yağ pompasında  dişli yerine paletler kullanılır. Paletler, pompa gövdesi içinde:eksenden kaçık olarak dönen palet başlığındaki yuvalarına takılır. Yuva içindeki palet yayları, paletleri devamlı olarak gövde yüzeyi ile temas halinde tutar.Palet 'başlığı pompa miline bağlıdır. Mil döndüğünde paletler, giriş kanalı önünde büyüyen ve çıkış kanalı önünde sıfıra kadar küçülen bir hacım meydana getirirler.Yağın taşındığı hacmin sıfıra düşmesiyle yağ ana yağ kanalına basılır.
 
Paletli tip yağ pompası
 
c-Rotorlu Tip Yağ Pompası
 
Rotorlu tip yağ pompasında iç rotor, rotor yuvasında pompa mili döndüğünde
iç rotor ile çalışan dış rotor, yağ giriş kanalında büyüyen ve yağ çıkış kanalında sıfıra kadar küçülen değişken bir hacim meydana getirir.Giriş kanalında büyük hacme alınan yağ, çıkış kanalında hacmin sıfıra düşmesiyle ana yağ kanallarına basılır.
Yağ Pompası Arızaları:Hangi tip yağ pompası olursa olsun, çıkış kanalına taşınan yağın geri dönmesine engel olunarak basınç artışı sağlanır. Yağın taşınmasını  sağlayan parçalar aşındığı zaman pompadaki yağ kaçağından dolayı gerekli basınç artışı sağlanamaz.   Bu durumda pompa sökülür. Temizleme sıvısı ile yıkanır ve basınçlı hava ile kurutulur. Pompa parçaları gözle kontrol edilir. Pompa gövdesinde çatlama,dişlilerde ve pompa milinde gözle görülür deformasyon var ise pompa yenisiyle değiştirilir.Yapılan gözle kontrolde bariz bir arıza yok ise, katalogdan boşluk değerleri  ve ölçme şekilleri tespit edilerek ölçü aleti ile aşıntı kontrolüne geçilir.Ölçülen aşınma miktarı katalog değerlerinin üzerine çıkıyorsa mümkünse onarılır veya yenisi ile değiştirilir. Yağ pompalarının genel kontrolü ve boşluk değerleri aşağıda açıklanmıştır.Dişli tip yağ pompasında,dişli yanı ile gövde arasındaki boşluk sentil ile ölçülür.Boşluk miktarı 0.05 ila
0.13 mm arasında olmalıdır.
Basınç Ayar Supabı:Basınç ayar supabı, yağ pompası tarafından ana yağ kanalına basılan yağın, basıncını  istenilen değerde kalmasını sağlar.Basın ayar supabı, ayar
vidası, basınç yayı ve basınç supabından meydana gelir.Basınç supabı bilye veya piston şeklindedir.
 
 
Sistemdeki yağ basıncı, belirli değere ulaştığında basınç yayının kuvvetini yenerek
basınç supabım itip kısa devre kanalının açılmasını sağlar. Yüksek basınçlı yağ kısa devre kanalından yağ pompa girişme geri döner veya doğrudan kartere dökülür.
Yağ basıncı normale döndüğünde supap, basınç yayının etkisiyle kısa devre kanalını kapatır.
Yağ Filtreleri:Yağ filtresi, yağ pompasının bastığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizler.Yağ pompasından gelen basınçlı yağ, filtre elemanının dış yüzeyinden süzülerek iç tarafa geçer. Yağın içindeki yabancı maddeler gözenekli kağıt filtre üzerinde kalır. Temizlenen yağ, ana yağ kanalından geçerek motor parçalarını yağlar.Motor yağ dolaşımı tam akışlı olan sistemde filtre üzerinde bir emniyet supabı bulunur. Emniyet supabının görevi, filtrenin tıkanması halinde pompadan gelen yağın ana yağ kanalına geçmesini sağlar. Bu şekilde motorun yağsız kalması önlenir.
Filtre Çeşitleri:Motorların üzerinde iki çeşit yağ filtresi bulunur. Bunlar, tek parçalı (atom) ve elemanı değiştirilebilir tip filtredir.
Tek Parçalı (Atom) Yağ Filtresi:Bu tip filtreler, bir kez kullanılır. Ömrü dolduğunda atılarak yerine yenisi takılır.Yeni filtre, yerine takılırken lastik-conta yüzeyi yağlanır.Bundan amaç filtrenin kolayca sıkılması ve contanın hasar
görmesin! önlemektir.Filtrenin kullanılma süresi katalogla belirtilir. Genel olarak bu süre binek arabalarında normal şartlar altında 10 bin km dir.
Motorlarda Yağ Dolaşımı:Motorlarda yağ dolaşımı, yağ pompasının bastığı yağın, yağ filtresinde temizlenmesi önceliğine göre iki şekilde olur. Bunlardan birisi kısa devreli diğeri ise tam akışlı yağ dolaşımıdır.
a) Kısa Devreli Yağ Dolaşımı:Kısa devreli yağ dolaşımında,yağ pompasından basılan yağ, yağ filtresinden geçmeden motor parçalarını yağlar.Sistemde harcanamayan yağın
fazlası, yağ filtresinde temizlendikten sonra kartere akıtılır.
 
Kısa devreli yağ dolaşımı şeması
b) Tam Akışlı Yağ Dolaşımı:Tam akışlı yağlama dolaşımında,yağ pompasından gelen yağ, filtrede temizlendikten sonra motor parçalarını yağlar.Filtrenin kirlenerek tıkanması
halinde motorun yağsız kalmasını önlemek için, filtre kısa devre supabı  açılarak yağın doğrudan ana yağ kanalına (motora) gitmesi sağlanır.
 
 
Tam akışlı yağ dolaşımı şeması
Yağ Basınç Göstergeleri:Yağ basınç göstergesinin görevi, yağ pompasının ana yağ kanalına gönderdiği yağın basıncım göstermektir. (Bazı arabalarda karterdeki yağın seviyesini gösteren yağ seviye göstergesi de bulunur.) Yağ göstergesinde basıncın düşmesi veya hiç gözükmemesi, motor parçalarının yetersiz veya hiç yağlanamadığı anlamına gelir. Böyle durumlarda motor; hemen durdurulur ve arıza bulunarak giderilir. Yağ göstergeleri ışıklı, elektrikli ve basınçlı tip olmak üzere üç çeşittir.
a) Işıklı Tip Yağ Göstergesi (Yağ Lambası):Araç gösterge panosunda yağ basıncım gösteren kırmızı renkli yağ lambası ve motor ana yağ kanalı üzerine bağlanan yağ müşirinden meydana gelir. Yağ müşiri, yağ basıncı olmadığı zaman lambayı yakar, yeterli yağ basıncı olduğunda lambayı söndürür.
b) Elektrikli Yağ Göstergesi:Elektrikli yağ göstergeleri, yağ müşiri (yağ basınç tüpü) ve gösterge saatin'den meydana gelir. Manyetik yağ gösterge saati içinde iki tane bobin bulunur. Devreye paralel olarak bağlı olan bobin, sabit ve zayıf manyetik alan meydana getirerek bir yay gibi ibreyi devamlı olarak sağa çeker. Seri bobin ise, üzerinden geçen akıma bağlı olarak değişken manyetik alan oluşturur. Bu bobinlerin meydana getirdiği, manyetik alanlar ibrenin hareketini sağlar.                           
 
                      Paralel Bobin       Seri Bobin
Kontak açılır açılmaz her iki bobin de manyetik alan meydana getirir, ibre seri bobinin meydana getirdiği kuvvetli manyetik alanın  etkisinde kalarak sıfırı   gösterir.Motorun çalışmasıyla yağ pompası ana yağ kanalına belirli basınçta yağ basar. Ana yağ kanalına bağlı olan yağ müşiri diyaframı, yağın basıncı ile şişerek kayıcı kontağı devreye fazla
direnç sokacak şekilde hareket ettirir.. Seri bobinin devresine giren direnç, bobin üzerinden geçen akımı azaltır. Üzerinden geçen akımın azalması seri bobinin meydana getirdiği manyetik alanın zayıflamasına yol açar. Bu durumda ibre, paralel bobinin manyetik etkisiyle sağa doğru hareket eder.
c) Basınçlı Tip Yağ Göstergesi:Genellikle eski model araçlar üzerinde bulunur. Yağ basınç gösterge saati motor ana yağ kanalına ince bakır boruyla bağlanır Motordan gelen yağın basıncına bağlı olarak gösterge saatindeki ibre hareket eder.
Yağ Radyatörü:Bazı motorlarda, motor yağının daha iyi soğumasını sağlamak için yağ radyatörü kullanılır. Yağın radyatörde devri, yağ pompası tarafından yapılır.
Radyatörün soğutulmasında hava veya soğutma suyu kullanılır.
Yağlama Sistemi Arızaları:Yağlama sisteminin en korkutucu arızası yağ basıncının düşmesi veya hiç olmamasıdır. Yağ lambasının yanması veya yağ göstergesinde yağ basıncının olmadığı veya aşırı düştüğü görüldüğünde motoru hemen durdurulur ve sebebi araştırılır.
Yağ basıncının düşmesi; motora ince yağ konmasından, motor yataklarının
fazla aşınmasından, yağ pompasının arızalı olmasından veya basınç ayar supabının
arızalı veya ayarsız olmasından ileri gelir.Burada yağlama sistemini ilgilendiren kısım, yağ pompası ile basınç ayar supabının arızalı olmasıdır. Basınç ayar supabının yayı ve supabı sökülür, kontrol ve ayar edilir. Yağ pompasının çıkış basıncı ölçülür. Yağ basıncında yükselme görülmüyorsa yağ pompası sökülerek gözden geçirilir.

Galeri