Klasik Otomobillerde genel bakım

Koruyucu Bakım:Aracın herhangi bir arızası olmadan ve periyodik zamanlarda yapılan bakıma koruyucu bakım denir.
Önemi:Araç üzerinde olabilecek arızaların, başlangıcında tedbirim alarak onarmak
gerekir. Böylece yolda kalma, yangına ve kazaya yol açma gibi üzücü durumlar
yaşanmaz. Ayrıca aracın ekonomik çalışması, arızanın büyümeden ve daha az
masrafla giderilmesi sağlanır. Kısaca; can, mal ve zaman kaybı en aza inmiş olur.
Koruyucu Bakım Çeşitleri
imalatçılar genel olarak her 5000 km'de küçük koruyucu bakım, her 15000
km'de genel koroyucu bakım yapılmasını tavsiye ederler.
Küçük Koruyucu Bakım (5000 km'lik bakım):Bu bakımın amacı; 5000 km çalışma süresince motor veriminin düşmesine sebep olan parçaların ve aracın genel durumunu gözden geçirmektir. 5000 km' lik bakımda yapılması gerekli hususlar:
Not: Küçük koruyucu bakım yeni araçlarda ilk olarak 1000 ila 3000
km 'de yapılır, motor yağı ve filtresi, vites kutusu ve diferansiyel yağları
değiştirilir, daha sonra her 5000 km 'de küçük koruyucu bakım yapılır.
l- Prensip olarak üzerinde çalışılan her araç için, bir bakım ve tamir kartı açılır. Bu kartta:
- Araç sahibinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası,
- Taşıtın markası, modeli, kaç km'de olduğu, plaka numarası ve kabul tarihi,
- Araç sahibinin varsa şikayetleri,
- Aracın genel durumunda mevcut hasarları tespit edilerek yazılır.
(Kaportada vuruklar, boyada çizikler, ayna ve lamba camlarında çatlaklar ve
buna benzer şeyler.) Mevcut hasarları araç sahibine bildirmekte fayda vardır.
2- Motor yağı değiştirilir.
3- Vites kutusu ve diferansiyel yağları seviye kontrolleri yapılır.
4- Motor, vites kutusu ve diferansiyelden yağ sızıntısı olup olmadığına
bakılır.
5- Bujiler sökülür, temizlenir, ayarlanır ve varsa cihazda kıvılcım çakma
kontrolü yapılır.
6- Bilgi için istenirse silindir kompresyonları ölçülür.
7- Akü elemanlarında elektrolit seviyesi ve kutup başı bağlantı kontrolleri
yapılır.
8- Platinler gözden geçirilir. Gerekiyorsa temizlenir ve ayar edilir. Platin
ayarından sonra ateşleme avans ayan yapılır.
9- Vantilatör kayışı gözden geçirilir ve gerekiyorsa gerginlik ayarı yapılır.
l O- Karbüratörde rölanti ve jikle ayarları kontrol edilir.
11- Varsa motor, ana test cihazına bağlanarak genel kontrolü yapılır.
12- Soğutma sistemi sızıntı ve seviye kontrolleri yapılır.
13- Fren hidrolik yağı seviyesi ve balata kontrolleri yapılır.
14- Gösterge, cihaz, far ve lambalar, ısıtma ve havalandırma devreleri
gözden geçirilir.
15- Kapı kilitleri ve menteşeler yağlanır.
16- Lastik aşınması ve hava basınçları  kontrol edilir.
17- Araç lifte alınarak cıvata ve somunların gevşek olup olmadığı kontrol edilir.
Genel Koruyucu Bakım (15009 km'lik bakım):
Genel koruyucu bakımın amacı; bütün sistemleri gözden geçirerek gerekli
temizlik, yağlama, onarım ve ayarların yapılmasıdır.
- Genel koruyucu bakımda işe başlamadan önce yapılması gerekenler
1- Bakım ve tamir kartı doldurulur.
2- Motorun yağ, su seviyesine ve en az deponun yarıya kadar yakıt dolu
 
olmasına bakılır.
3- Motor bir kaç kez çalıştırılıp durdurulur. Böylece ilk harekette problem olup olmadığı kontrol edilir.
4- Motor rölanti devrinde çalışırken tekleme, silkme, devir değişikliği olup olmadığına bakılır.
5- Gaz kelebeğin! ani olarak açıp kapamak suretiyle, motorun gaz yeme durumu kontrol edilir.
6- Motoru değişik devirlerde çalıştırarak, çalışma süresince tekleme, silkme, öksürme veya motordan anormal seslerin gelip gelmediğine bakılır.
7- Gerekli görülüyor ise yol denemesi yapılır.
8- Deneme ve kontroller sırasında aracın tüm göstergeleri gözlenerek okunan değerler bir yere not edilir.
Buraya kadar yapılan tüm işlemler, araç hakkında gerekli bilgileri toplamak amacıyla yapılır. Daha sonrada cihazlı kontrollere geçilir. Alınan tüm değerler
not edilir. Kontroller sırasında arıza ip uçları bulunur ve yapılan onarım ve ayarlar sonu aracın ilk durumu ile son durumu mukayese edilir.
- Genel koruyucu bakımda işe başlamadan önce yapılan ölçümler
1- Motorun rölanti devri ve varsa devir değişikliği tespit edilir.
2- Motorun başlangıç ateşleme avansı ölçülür. Avans işeretinde gezme, yüksek devirde avansta değişme olup olmadığına bakılır.
3- Manifold vakumu ölçülür.
4- Platin aralığı ve kam açışı ölçülür. Yüksek devirlerde kam açısında değişme olup olmadığına bakılır.
5- Buji tırnak aralıkları ölçülür.
6- Motor kompresyonu ölçülür. Kompresyon düşük çıkarsa silindir kaçak testi uygulanır.
7- Varsa motor ana test cihazı ile ve şasi dinamometresi ile motorun genel durumu tespit edilir.
Yapılan kontroller sonucu ortaya çıkan arızalar gerektiği gibi onardır veya
arızalı parçalar yenileriyle değiştirilir. Araç katalogundan ayar değerleri tespit
edilerek, gerekli ayarlar yapılır. Küçük bakımda yapılan işlemler de aynen yapılır.
Arızacılıkta Temel Kurallar
Motor parçalarından platin, buji, ve bazı parçalar periyodik bakımlarda değiştirilir. Ancak bazı parçaların ömürleri hakkında bir şey söylenemez, ne zaman arıza yaparsalar o zaman değiştirilir.Otomobil tamirciliğinde arızacılık zaman içinde tecrübe ile öğrenilir.
Arızacılıkta genel kurallar şunlardır:
1- Arıza doğru tespit edilmelidir.
2- Arızanın nedenleri bulunmalıdır.
3- Arıza usulüne uygun giderilmelidir.
Arızayı doğru tespit etmek, hem gereksiz masrafın hem de zaman kaybının
önüne geçer. Arızanın nedenleri bulunmak, aynı arızanın tekrarım önler. Arızanın
usulüne uygun giderilmesi, gerekli takımların bulunmasına, bu takımları usulüne
uygun kullanmayı, bir arızayı giderirken başka arızalara yol açmayacak şekilde
titiz ve dikkatli çalışmaya bağlıdır.

Galeri